torsdag 26 februari 2009

Godkänd utbildningssamordnare

Idag fick jag mail från TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté) som meddelade att jag är godkänd som utbildningssamordnare.

Detta är mycket glädjande nyheter för mig eftersom det innebär att jag kan börja köra igång uppdragsutbildningar som jag har tänkt. Verkligen snabbt marscherat av TCYK eftersom jag skickade in ansökan i mitten av förra veckan!

Vad är TCYK?
Man kan läsa mer på deras hemsida.

Men här följer en kortversion: TCYK är en sammanslutning av flera intresseorganisationer (bl.a. STAF och SLA). Syftet är att höja utbildningsnivån bland landets parkarbetare, kyrkogårdsarbetare och anläggare inom olika trädgårdsrelaterade områden. TCYK har gjort upp riktlinjer för kursplaner och kursmål som en utbildningssamordnare kan forma en egen kurs kring.

Varför ska jag bli utbildningssamordnare?

Främst därför att jag tycker det är fantastiskt roligt att undervisa, diskutera och handleda och framför allt när det handlar om hortikulturella frågor. Även jag anser att kompetens- och utbildningsnivån hos många av våra parkarbetare behöver höjas. Många vill också höja sin kompetensnivå av flera själ, men tiden till utbildning ofta är knapp. Bilden visar en toppkapad smalkronig bok på en tomt i Ystad. Här finns det starka själ att ifrågasätta ingreppet, som skapar ett fult träd med inkörsportar för röta.

Denna bild är tagen i ett villakvarter utanför Jönköping. Här skulle trädgårdsägaren lägga en mur och har mycket okänsligt grävt av rötter ända in till stammen på björken. Det är inte bara ovan jord som skadliga ingrepp görs. Här kommer troligtvis trädet att utveckla kraftig röta i rötterna och i stammen till följd av ingreppet.

lördag 21 februari 2009

Nu kör jag!

Nu var äntligen Trädgårdscoach.se uppdaterad med nytt innehåll och färsk information! Jag är glad att jag har lärt mig att kunna redigera den själv. Min bror Axel har skapat koden för sidan och visat mig hur jag ska administrera den. Det är jag mycket tacksam för eftersom html-kod har legat totalt utanför mitt kunskapsområde tidigare. Men nu ska jag förhoppningsvis klara mig hjälpligt.

Denna blogg har tillkommit för att jag ska kunna ge kontinuerlig och bra information om vad som händer kring Trädgårdscoach.se i allmänhet och mitt yrkesliv i synnerhet.

Efter bloggen Trädgårdsmästartankar från Norrviken har jag insett hur bra det är för att blogga. Informationen utåt är bra både för kunder och för mig själv när jag skriver och strukturerar mina tankar kring arbetet.

Vad kommer jag att syssla med? Min plan är att Trädgårdscoach.se kommer huvudsakligen att bli ett konsultföretag för park- och trädgård samt utbildningsföretag för beskärning och trädvård. Det finns en del saker att lösa vad gäller utbildningsdelen innan jag kan köra igång för fullt, men jag hoppas det löser sig inom de närmsta veckorna.

Att köra igång med eget företag är tufft och ensamt. Jag vet ännu inte om det är helt rätt väg att gå, men det vore dumt att inte försöka.