fredag 19 november 2010

"Die Löwen"

Löv är trädens egna solpaneler. Klorofyllet i löven omvandlar solens energi till växtens energi. Men löven är ömtåliga och tål inte vinterns kyla. Därför gör sig de flesta lövträd sig av med sina solpaneler när kylan och frosten slår till. Detta kan tyckas vara ett slöseri med resurser, men det mesta av lövens näring dras tillbaka till växten, till veden och rötterna. Främst drar sig det gröna klorofyllet tillbaka och då framträder andra färger, främst gula och röda. Dessa färger är pigment, främst karotenoider och antocyaniner, som blir synliga när klorofyllet har dragit sig tillbaka. Kvar blir till slut ett skelett av cellulosa som inte är helt betydelselöst. När lövet faller till marken blir det näring för jordens organismer som omsätter det till ny energi till nytta för trädet igen.


Men i dagens stad- och bostadsnära parker passar inte naturens kretslopp. Och visst innebär hösten mycket löv. Löv överallt. Det gillar inte vi människor eftersom det ser skräpigt ut. Därför ingår det i många skötselentreprenader att löv ska tas bort från gräsmattor och rabatter. I många fall blåser man ut löven på gräsmattor där de klipps ner av gräsklippare för att därefter förmultna. Detta är bra för då kommer löven till någon form av kretslopp. Men i alltför många fall tas löven upp och körs iväg, oftast till någon avfallsanläggning där de komposteras. Det är visserligen också bra, men innebär många och bränslekrävande transporter och kostnader för arbetskraft. Dessutom utarmas trädgården på näring på lång sikt. Det är inte alls säkert att
komposterad jord eller annan jord förs tillbaka till platsen där de togs ifrån. Det bästa är när löven kan blåsas tillbaka till rabatter, under buskar, där de stannar kvar och kan utgöra marktäckning, dels som skydd för vinterfrosten och dels för kommande års ogräs.

Ett slutligt alternativ är att ta upp och hantera löven lokalt. Detta gör nog många trädgårdsägare som har en egen kompost att lägga löven i. Även ibland har bostadsområden och skolor egen kompost. Men en kompost kräver viss omvårdnad för att fungera och det är inte alla som har tid eller kunskap att sköta om en sådan. Därför uteblir den alltför ofta.

Att hantera löv om hösten är ett omfattande och kostandskrävande arbete. Det kräver smarta lösningar och kreativa arbetsmetoder, men också att vi börjar se löven som en resurs istället för ett problem.

*Rubriken betyder "Lejonen" på tyska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar