torsdag 28 maj 2009

Nytt jobb!

Jag har fått ett nytt uppdrag/jobb!

Under onsdag i förra veckan blev jag uppringd av Ängelholms kommuns parkchef. Det visar sig att hon behöver temporär uppbackning. Hon har en medarbetare sjuk, det är semestrar på gång och tonvis med andra uppdrag.

Jag jobbade åt Ängelholm för två år sedan med en upphandling som rörde parkområdena i Hjärnarp, Munka-Ljungby och Veijbystrand. Det var ett nytt och lärorikt uppdrag som gav mig många värdefulla insikter om AFF, AB06 och andra upphandlingstekniska bitar. Bland mina kommande uppdrag i Ängelholm ingår att utvärdera upphandlingen och hur den har gått. Det ska bli dubbel intressant och lärorikt att faktiskt få se hur allt har fungerat. Det är tyvärr inte särskilt ofta jag har fått se resultaten av mina arbeten.

Förbannelserna i detta är tvenne:
För det första arbetar vi i denna bransch med växter som produkter. Växter är inga mobiltelefoner, stekpannor eller en kepsar. Hur snabbt vi än arbetar och "producerar" måste vi ändå acceptera att naturen och dess faktorer till största delen styr hur snabbt vi får fram vår produkt. Och naturen låter sig inte jäktas. Det tar tid att få se resultatet.

För et andra är dilemat på dagens arbetsmarknad är att kunna få något varaktigt arbete/uppdrag. Som längst har jag varit på samma arbetsplats i två år. På ett sätt är det bra med omväxling, men mest är det en förbannelse. Utan långvariga uppdrag hinner man sällan dra några långtgående slutsatser av sitt arbete. Det är synd.

Nåväl, jag ser mycket fram emot att börja i Ängelholm och alla utmaningar som väntar där.

Fräscha blå Iris sibirica från vår trädgård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar