fredag 9 oktober 2009

Markentreprenörer

Veckans inlägg handlar om entreprenörer, närmare bestämt markentreprenörer. Vad menar jag med en markentreprenör?

Jo, en markentreprenör är en firma eller företag som utför markarbeten mot betalning åt kommuner, andra företag och privatpersoner. I mitt jobb inom Ängelholms kommun anlitar vi ofta markentreprenörer. Några av de entreprenörer jag har haft att göra med på sista tiden är under all kritik. Jag ska inte nämna några företagsnamn eller personnamn och det är inte heller mitt syfte att hänga ut någon enskild. Jag ser bara en allmän slapphet gentemot allt som kan kallas goda kundrelationer, noggrannhet, ordning och reda samt god affärsmässighet.

Anlitandet av en markentreprenör är i kommunala sammanhang en ganska omständig process, speciellt när det handlar om mycket pengar. Kommuner faller nämligen under lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla arbeten som kostar mer än två basbelopp (f.n. ca 80 000 kr) måste upphandlas. Att skriva en upphandling tar tid, kräver kunskap, erfarenhet och noggrannhet. Upphandlingsskrivelsen ska reglera hur arbete skall utföras, vilka material och tekniker som ska användas samt hur det ekonomiska ska lösas. Problemet är att hur bra du än skriver en upphandling kommer det alltid att finnas luckor och utrymme för tolkningar.

Detta utnyttjar markentreprenörerna. Ofta till överdrift...

Låt mig ta ett exempel. När jag började jobba i Ängelholm fick jag överta kontakten med en markentreprenör som gjorde ett jobb åt oss. Det handlade om en större lekplats som hade anlagts och jobbet hade kostat åtskilliga tiotusentals kronor, ja till och med en bra bit över två hundra tusen kronor. Upphandlingen hade jag själv inte varit inblandad i men låt oss säga att den lämnade ett par stora luckor vilket fördyrade hela jobbet.

Arbetet skulle varit klart i mitten av sommaren, men är i denna stund fortfarande inte slutfört. Från besiktningar utförda av en oberoende besiktningsman framgår det att anläggningen har flera brister. Detta har markentreprenören lovat att rätta till. Kruxet är att denna redan har fått betalt för jobbet och nu är mer upptagen av att räkna pengar än att rätta till sitt dåliga arbete.

Vad lär jag mig av detta? Jo, att det är enormt viktigt med ekonomiska hållhakar på markentreprenörer. Upphandlingen måste vara reglerad så att man som beställare kan undanhålla delar av betalningen tills dess att arbetet är slutfört. Konkurrensen är hård och en markentreprenörs vinstmarginal är ofta ytterst liten, kanske bara ett par procent. Att bara undanhålla en liten del av betalningen kan göra affären mycket olönsam för utföraren.

Ett annat exempel: Vi hade ett mindre anläggningsjobb som utfördes i centrala Ängelholm. Upphandlingen gick fint och arbetet blev slutfört med nästan inga förseningar. Drygt en och en helv måad efter att arbetet var slutfört blev jag uppringd av den ansvarige arbetsledaren som ville ha extrabetalning på 20 000 kronor för arbete han ansåg att vi hade beställt i samband med entreprenaden.

Vad är det för fel med bra kundrelationer och tydlighet? Vad uppnår en entreprenör egentligen med att vara otydlig och slarvig? Är marginalerna så små att man måste skinna beställaren? Personligen tror jag mer på ärlighet och tydlighet och låta det kosta lite mer än att ta det billigaste och medföljande problem med utförarens ekonomiska marginaler.

Nåväl, de som förtjänar det skall också hyllas. Alla entreprenörer är inte dåliga och därför ska jag också nämna att jag faktiskt har med några bra att göra också. Vi anlitar en skötselentreprenör för skötseluppdrag inom ytterområdena. Eftersom jag tidigare var inne på avtalsskrivningar och upphandlingar kan jag inte här skylla på dåligt förfarande i detta. Det var nämligen jag själv som skrev den tekniska biten av just detta upphandlingsavtal för drygt två år sedan. I upphandlingen finns dock två fel: Dels var grönytorna inte i det bästa skick när de lämnades över och dels är skötselintervallerna allt för låga.

Här kommer det fina. Entreprenören som vi anlitar skulle mycket väl ha kunnat utföra sin del av avtalet och skita i resten. Det gör dom dock inte. Dom inser värdet i att lägga lite extra krut på de ytor som behöver det och mindre på de ytor som är mer försumbara. Samtidigt har vi en fin dialog och en en god relation. Det är värt att hyllas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar